Câu hỏi:

25/03/2020 1,978

Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá:

Z CuOH2/OH- dung dịch xanh lam to kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây ?

Trả lời:

Chọn đáp án C

Z phản ứng với Cu(OH)2/OH nên chứng tỏ X là poliancol. Mặt khác sản phẩm khi đun nóng xuất hiện ↓ đỏ gạch chứng tỏ Z có nhóm -CHO.

Saccarozơ là poliancol nhưng không có nhóm -CHO nên không có khả năng phản ứng ở giai đoạn 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy chuyển hoá sau:

xenlulozo+H3O+XenzimY450oCZnO,MgOZxt,to,pT

Chất T là:

Xem đáp án » 25/03/2020 2,903

Câu 2:

Cho chuỗi phản ứng:

Glucozơ  X H2SO4,170o Y H2SO4dac Z to,p Poli (metyl acrylat)

Chất Y là:

Xem đáp án » 25/03/2020 2,553

Câu 3:

Cho sơ đồ sau:

Saccarozơ CaOH2 X +CO2 Y H2O,to Z enzim T NaOH M NaOH/Cao,to C2H5OH.

Chất T là

Xem đáp án » 25/03/2020 2,046

Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau

CO2 1Tinh bột 2 glucozơ 3 amoni gluconat.

Tên gọi của các phản ứng (1), (2), (3) lần lượt là

Xem đáp án » 25/03/2020 1,303

Câu 5:

Cho sơ đồ sau:

X HCl,to Yduy nhất CuOH2/OH Z (dung dịch xanh lam) to T↓ (đỏ gạch)

Chất X có thể là

Xem đáp án » 25/03/2020 1,218

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »