Câu hỏi:

25/03/2020 1,304

Cho sơ đồ chuyển hóa sau

CO2 1Tinh bột 2 glucozơ 3 amoni gluconat.

Tên gọi của các phản ứng (1), (2), (3) lần lượt là

Trả lời:

Chọn đáp án A

CO2 + H2O → (C6H10O5)n + O2  Phản ứng quang hợp

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6  Phản ứng thủy phân

C6H12O6 + AgNO3/NH3 → Ag  Phản ứng oxi hóa khử

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy chuyển hoá sau:

xenlulozo+H3O+XenzimY450oCZnO,MgOZxt,to,pT

Chất T là:

Xem đáp án » 25/03/2020 2,904

Câu 2:

Cho chuỗi phản ứng:

Glucozơ  X H2SO4,170o Y H2SO4dac Z to,p Poli (metyl acrylat)

Chất Y là:

Xem đáp án » 25/03/2020 2,553

Câu 3:

Cho sơ đồ sau:

Saccarozơ CaOH2 X +CO2 Y H2O,to Z enzim T NaOH M NaOH/Cao,to C2H5OH.

Chất T là

Xem đáp án » 25/03/2020 2,046

Câu 4:

Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá:

Z CuOH2/OH- dung dịch xanh lam to kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây ?

Xem đáp án » 25/03/2020 1,980

Câu 5:

Cho sơ đồ sau:

X HCl,to Yduy nhất CuOH2/OH Z (dung dịch xanh lam) to T↓ (đỏ gạch)

Chất X có thể là

Xem đáp án » 25/03/2020 1,219

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »