Câu hỏi:

27/03/2020 54,866

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 73,089

Câu 2:

Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

Xem đáp án » 27/03/2020 67,204

Câu 3:

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?

Xem đáp án » 27/03/2020 54,830

Câu 4:

Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 44,668

Câu 5:

Những muối có khả năng điện li hoàn toàn trong nước là:

Xem đáp án » 27/03/2020 22,902

Câu 6:

Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Các chất điện li yếu là:

Xem đáp án » 27/03/2020 15,783

Bình luận


Bình luận