Câu hỏi:

27/03/2020 20,218

Những muối có khả năng điện li hoàn toàn trong nước là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Những muối có khả năng điện li hoàn toàn trong nước là: NaCl, Na2SO4, K2CO3, AgNO3

Lưu ý: Đa số các muối phân li hoàn toàn thành cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit khi tan trong nước.

Trừ một số muối là chất điện li yếu như: HgCl2, Hg(CN)2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 68,648

Câu 2:

Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

Xem đáp án » 27/03/2020 46,267

Câu 3:

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 46,245

Câu 4:

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?

Xem đáp án » 27/03/2020 46,021

Câu 5:

Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 32,866

Câu 6:

Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Các chất điện li yếu là:

Xem đáp án » 27/03/2020 13,927

Bình luận


Bình luận