Câu hỏi:

21/08/2019 29,131

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Trả lời:

Chọn đáp án B

X có công thức phân tử C3H6O2, axit axetic là CH3COOH có 2C

ancol tạo X có 1C là ancol metylic CH3OH cấu tạo X là CH3COOCH3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

Xem đáp án » 21/08/2019 41,618

Câu 2:

Propyl fomat được điều chế từ

Xem đáp án » 21/08/2019 32,820

Câu 3:

Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

Xem đáp án » 21/08/2019 14,877

Câu 4:

Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?

Xem đáp án » 21/08/2019 13,309

Câu 5:

Cho các mệnh đề sau:

 (1) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài, không phân nhánh.

 (2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit, …

 (3) Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa và nó xảy ra chậm hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

 (4) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và gọi là xì dầu.

 (5) Dầu mỡ bị ôi là do nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất chất béo bị khử chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit.

 (6) Mỗi vị axit có vị riêng: Axit axetic có vị giấm ăn, axit oxalic có vị chua của me, …

 (7) Phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic được bắt đầu từ nguồn nguyên liệu metanol.

 (8) Phenol có tính axit rất yếu: dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

 (9) Cho dung dịch HNO3 vào dung dịch phenol, thấy có kết tủa trắng của 2,4,6-trinitrophenol.

Số mệnh đề đúng là:

Xem đáp án » 21/08/2019 7,498

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »