Câu hỏi:

22/08/2019 78,229

Chất nào sau đây không tan trong nước lạnh

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Chất không tan trong nước lạnh là tinh bột

(tính chất vật lý của tinh bột - SGK hóa học cơ bản 12 - trang 29)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt glucozơ và fructozơ ta có thể dùng

Xem đáp án » 22/08/2019 116,244

Câu 2:

Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit

Xem đáp án » 22/08/2019 104,521

Câu 3:

Glucozơ không thuộc loại

Xem đáp án » 22/08/2019 65,487

Câu 4:

Chất nào dưới đây không tham gia phản ứng tráng bạc?        

Xem đáp án » 22/08/2019 45,470

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn hai gluxit X và Y đều thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O. Hai gluxit đó là

Xem đáp án » 22/08/2019 39,740

Câu 6:

Fructozơ và glucozơ phản ứng với chất nào sau đây tạo ra cùng một sản phẩm ?

Xem đáp án » 22/08/2019 30,885

Bình luận


Bình luận