400 câu Lý thuyết Cacbohidrat có lời giải chi tiết (P1)

  • 33581 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Phản ứng nào không thể hiện tính khử của glucozơ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Khi bị ốm, mất sức hoặc sau các ca phẫu thuật, nhiều người bệnh thường được truyền dịch “đạm” để cơ thể sớm hồi phục. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là

Xem đáp án

Đáp án C

- Trong các chai dung dịch đạm có nhiều các axit amin mà cơ thể cần khi bị ốm, mất sức hoặc sau các ca phẫu thuật để cơ thể sớm hồi phục. Ngoài ra có các chất điện giải và có thể thêm một số các vitamin, sorbitol tùy theo tên thương phẩm của các hãng dược sản xuất khác nhau


Câu 3:

Tơ được sản xuất từ xenlulozơ?

Xem đáp án

Đáp án  D

A tơ thiên nhiên (poliamit)

B từ ε-aminocaproic

C  từ axit adipic và hexametylendiamin

D. Từ xenlulozo


Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Xem đáp án

Đáp án A

B: monosaccarit

C,D polisaccarit


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1

2 năm trước

12C4 Đỗ Thị Thảo Uyên

tuỵt zời

Bình luận


Bình luận

Anh Trung
21:42 - 14/04/2020

Vài câu hỏi sai

Trần Thị Thu Cúc
21:12 - 10/05/2020

lỗi nhiều

Nguyễn Lâm Vĩ
00:02 - 16/07/2020

câu 17 là sao

Minh Vũ
20:57 - 30/04/2023

câu 25 sai

Minh Vũ
21:14 - 30/04/2023

26 29 31 36