Câu hỏi:

03/04/2020 4,065

Peptit X tạo bởi n phân tử α–aminoaxit no mạch hở mà phân tử đều có một nhóm cacboxyl và một nhóm amino thì trong phân tử có 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

n+1 nguyên tử O.

C. n-1 mắt xích, n nguyên tử N và n nguyên tử O.  

D. n+1 mắt xích, n +1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số liên kết peptit trong hợp chất pentapeptit là 

Xem đáp án » 03/04/2020 16,731

Câu 2:

Cấu tạo của chất nào sau đây không chứa liên kết peptit trong phân tử ? 

Xem đáp án » 03/04/2020 8,617

Câu 3:

Peptit Ala-Gly-Val-Ala-Glu có bao nhiêu liên kết peptit? 

Xem đáp án » 03/04/2020 6,185

Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn 111 gam peptit X chỉ thu được 133,5 gam alanin duy nhất. Số liên kết peptit trong phân tử X là 

Xem đáp án » 03/04/2020 5,891

Câu 5:

Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Val-Glu là: 

Xem đáp án » 03/04/2020 5,743

Câu 6:

Từ hỗn hợp gồm glyxin và alanin tạo ra tối đa bao nhiêu peptit trong phân tử có 2 liên kết peptit ? 

Xem đáp án » 03/04/2020 5,472

Câu 7:

Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là 

Xem đáp án » 03/04/2020 5,189

Bình luận


Bình luận