Câu hỏi:

23/08/2019 4,114

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X, thu được glyxin và alanin. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là.

Trả lời:

Đáp án D

TH1: X gồm 1 gốc Gly và 2 gốc Ala:

Gly-Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Ala-Gly

TH2: X gồm 2 gốc Gly và 1 gốc Ala:

Ala-Gly-Gly, Gly-Ala-Gly, Glytổng cộng có 6 đồng phân thỏa mãn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là

Xem đáp án » 22/08/2019 20,693

Câu 2:

Khi thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Ala-Gly-Val-Gly-Ala được tối đa bao nhiêu tripeptit khác nhau?

Xem đáp án » 22/08/2019 7,256

Câu 3:

Công thức cấu tạo thu gọn của etylamin là

Xem đáp án » 22/08/2019 6,777

Câu 4:

Chất nào sau đây vừa phản ứng được với NaOH vừa phản ứng được với HCl?

Xem đáp án » 23/08/2019 4,329

Câu 5:

Số liên kết peptit trong phân tử: Gly–Ala–Ala–Gly–Glu là:

Xem đáp án » 22/08/2019 2,809

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »