Câu hỏi:

13/07/2024 23,056

Một ô-tô đang chuyển động với vận tốc 21,6 (km/h) thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 0,5 (m/s2) và khi xuống đến chân dốc đạt vận tốc 43,2 (km/h). Chiều dài dốc là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Một ô-tô đang chuyển động với vận tốc 21,6 (km/h) thì xuống dốc (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, chạy thẳng chậm dần đều, sau 10s tốc độ giảm xuống còn 54km/h.Sau bao lâu kể từ lúc hãm tàu dừng lại

Xem đáp án » 13/07/2024 69,935

Câu 2:

Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10 m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 64 m thì tốc độ của nó chỉ còn 21,6 km/h. Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là

Xem đáp án » 13/07/2024 59,575

Câu 3:

Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 54 (km/h) thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều, sau đó đi thêm 125 (m) nữa thì dừng hẳn. 5 giây sau khi hãm phanh, tàu chạy với vận tốc bằng

Xem đáp án » 13/07/2024 46,579

Câu 4:

Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây, phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hướng về gốc toạ độ ?

Xem đáp án » 13/07/2024 41,993

Câu 5:

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox với phương trình x = 5 + 6t - 0,2t(m; s). Tọa độ và vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 2s là

Xem đáp án » 13/07/2024 40,847

Câu 6:

Phương trình quãng đường của một chất điểm có dạng: s = 10t + 4t2 (x:m; t:s). Lúc t = 2 s vận tốc của vật là

Xem đáp án » 13/07/2024 29,596

Bình luận


Bình luận

Anh Thu
09:52 - 03/12/2019

Một vật chuyển động trên đoạn đường thứ nhất dài 20m trong 8 giây.Sau đó chuyển động tiếp đoạn đường thứ hai dài 30m trong 12 giây. Tính van tốc trung bình trên mỗi đoan đường

trogiangvietjack
19:29 - 22/03/2020

.

Ảnh đính kèm

Anh Thu
10:04 - 03/12/2019

Một ô tô 4 bánh nặng 400kg dừng bên đường.Diện tích mỗi bánh xe là 500cm2.Tính áp suất của 4 bánh xe tác dụng lên mặt đường

trogiangvietjack
19:25 - 22/03/2020

.

Ảnh đính kèm

Anh Thu
10:06 - 03/12/2019

Một vật treo vào lực kế,bên nhoài ko khí lực kế chỉ 6N,nhúng vật vài trong nước lực kế chỉ 3,6N.Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.Tính thể tích vật chìm trong nước

Anh Thu
10:07 - 03/12/2019

Một con ngựa kéo 1 chiếc xe với lực kéo 350N đi được 600m.Tính công mà con ngựa thực hiện

trogiangvietjack
19:24 - 22/03/2020

.

Ảnh đính kèm