Câu hỏi:

25/08/2019 44,863

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

Trả lời:

Chọn đáp án A

A. Do –NH2 gắn trực tiếp lên vòng benzen làm giảm mật độ electron ở nguyên tử N mạnh.

tính bazơ của anilin yếu hơn hẳn so với NH3 không làm đổi màu quỳ tím chọn A.

B. CH3NH2 có nhóm metyl đẩy e làm tăng mật độ electron ở N.

tính bazơ mạnh hơn NH3 làm quỳ tím hóa xanh.

C. CH3COOH là axit hữu cơ nên làm quỳ tím hóa đỏ.

D. HOOC-CH2CH(NH2)COOH là α-amino axit chứa số nhóm COOH > số nhóm NH2 làm quỳ tím hóa đỏ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức của alanin là

Xem đáp án » 25/08/2019 47,382

Câu 2:

Valin có công thức cấu tạo là

Xem đáp án » 25/08/2019 38,890

Câu 3:

Amin nào sau đây là amin bậc 3?

Xem đáp án » 25/08/2019 14,613

Câu 4:

Cho sơ đồ phản ứng trong dung dịch:

Alanin +NaOH   X  +HCl Y. (X, Y là các chất hữu cơ và HCl dùng dư). Công thức của Y là

Xem đáp án » 24/08/2019 14,333

Câu 5:

Hợp chất H2NCH(CH3)COOH có tên gọi là

Xem đáp án » 25/08/2019 12,884

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »