Câu hỏi:

25/04/2020 713

Cho hàm số y=4x2-4x-8x-2x+12Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là A 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=2x-1x-1 có đồ thị (C) và đường thẳng d: y=x+mTìm tất cả các tham số m dương để đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A,B sao cho AB=10.

Xem đáp án » 25/04/2020 12,069

Câu 2:

Cho tam giác ABCAB = 2a; AC = 4a và góc BAC = 1200. Tính diện tích tam giác ABC ?

Xem đáp án » 25/04/2020 7,194

Câu 3:

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC  có cạnh đáy bằng 2a , cạnh bên tạo với đáy góc 600. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC?

Xem đáp án » 25/04/2020 6,039

Câu 4:

Cho hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình 4fx-3=0 có bao nhiêu nghiệm:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình 4|f(x)|-3=0 có bao nhiêu nghiệm (ảnh 1)

Xem đáp án » 25/04/2020 4,881

Câu 5:

Cho hàm số y=x4-2x2+4. Gọi A,B,C là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số. Tính diện tích S của tam giác ABC

Xem đáp án » 25/04/2020 4,298

Câu 6:

Gọi A,B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x3-3x2+2018Tìm độ dài của đoạn AB.

Xem đáp án » 25/04/2020 3,377

Câu 7:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số mÎ(−2018;2018) để hàm số y=2x-6x-m đồng biến trên khoảng (5;+¥) ?

Xem đáp án » 25/04/2020 2,759

Bình luận


Bình luận