Bài thi liên quan

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Phúc Khải TV

qua tốt

8 tháng trước

Uyên Phương

rất hữu ích <3
M

4 tháng trước

Minh

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hải Đăng
10:27 - 30/07/2020

Câu 6 bị lỗi đề

thanh vu
20:03 - 14/11/2020

not hiểu

Thảo Nguyễn
15:45 - 30/01/2021

c17 d chứ