Câu hỏi:

11/09/2019 7,249

Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D.

Giải thích: Bài 2 SGK trang 8 Địa lí 8.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 11/09/2019 170,469

Câu 2:

Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

Xem đáp án » 11/09/2019 144,833

Câu 3:

Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á?

Xem đáp án » 11/09/2019 142,725

Câu 4:

Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở khu vực nào sau đây của châu Á?

Xem đáp án » 11/09/2019 127,167

Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới là do

Xem đáp án » 11/09/2019 110,078

Câu 6:

Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

Xem đáp án » 11/09/2019 109,636

Câu 7:

Khí hậu gió mùa châu Á không có kiểu

Xem đáp án » 11/09/2019 81,572

Bình luận


Bình luận