Câu hỏi:

11/09/2019 41,816

Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do lãnh thổ trải dài từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo, lãnh thổ rất rộng và ảnh hưởng của các dãy núi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 11/09/2019 170,425

Câu 2:

Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

Xem đáp án » 11/09/2019 144,807

Câu 3:

Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á?

Xem đáp án » 11/09/2019 142,696

Câu 4:

Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở khu vực nào sau đây của châu Á?

Xem đáp án » 11/09/2019 127,129

Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới là do

Xem đáp án » 11/09/2019 110,051

Câu 6:

Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

Xem đáp án » 11/09/2019 109,597

Câu 7:

Khí hậu gió mùa châu Á không có kiểu

Xem đáp án » 11/09/2019 81,548

Bình luận


Bình luận