Câu hỏi:

12/09/2019 9,726

Hai tôn giáo lớn ra đời ở Tây Á là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C.

Giải thích: Trên vùng Tây Á, Ki-tô hình thành từ đầu Công nguyên (tại Pa-le-xtin) và Hồi giáo vào thế kỉ VII sau Công nguyên (tại Ả-rập Xê-ut).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở

Xem đáp án » 12/09/2019 61,381

Câu 2:

Tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á giảm đáng kể là do

Xem đáp án » 12/09/2019 55,977

Câu 3:

Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 50,815

Câu 4:

Quốc gia đông dân nhất châu Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 30,589

Câu 5:

Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 24,715

Câu 6:

Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 23,261

Câu 7:

Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 23,090

Bình luận


Bình luận

Lộc
07:21 - 06/10/2019

Cho biết nguyên nhân ra đời các tôn giáo lớn ở châu Á