Câu hỏi:

11/05/2020 4,219

Để khởi động phần mềm Audicity ta thực hiện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để khởi động phần mềm Audicity ta thực hiện: Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Audicity trên màn hình nền hoặc Chọn Start → Program file → Audicity

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu trong quá trình làm việc, chỉnh lí, thiết kế với phần mềm Audacity thì làm việc với tệp âm thanh có dạng:

Xem đáp án » 11/05/2020 7,866

Câu 2:

Thao tác chỉnh sửa âm thanh đơn giản bằng phần mềm Audicity:

Xem đáp án » 11/05/2020 6,108

Câu 3:

Để nối hai clip liền nhau ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 5,180

Câu 4:

Để xuất kết quả âm thanh ta chọn:

Xem đáp án » 11/05/2020 5,139

Câu 5:

Mỗi dự án âm thanh gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 5,094

Câu 6:

Trình tự cắt, sao chép âm thanh là

1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

2- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

3 - Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến.

4- Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).

Xem đáp án » 11/05/2020 4,889

Câu 7:

Để tách rãnh âm thanh tại một vị trí thành hai clip ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 4,572

Bình luận


Bình luận