Câu hỏi:

11/05/2020 5,146

Để xuất kết quả âm thanh ta chọn:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Xuất kết quả tệp âm thanh ta chọn File → Export Audio, cửa sổ ghi tệp xuất hiện lựa chọn tên tệp kết quả và kiểu, dạng tệp âm thanh, sau đo nháy nút Save.

→ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu trong quá trình làm việc, chỉnh lí, thiết kế với phần mềm Audacity thì làm việc với tệp âm thanh có dạng:

Xem đáp án » 11/05/2020 7,880

Câu 2:

Thao tác chỉnh sửa âm thanh đơn giản bằng phần mềm Audicity:

Xem đáp án » 11/05/2020 6,127

Câu 3:

Để nối hai clip liền nhau ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 5,184

Câu 4:

Mỗi dự án âm thanh gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 5,100

Câu 5:

Trình tự cắt, sao chép âm thanh là

1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

2- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

3 - Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến.

4- Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).

Xem đáp án » 11/05/2020 4,896

Câu 6:

Để tách rãnh âm thanh tại một vị trí thành hai clip ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 4,577

Bình luận


Bình luận