Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 13 (có đáp án): Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity

  • 1301 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Để khởi động phần mềm Audicity ta thực hiện:

Xem đáp án

Để khởi động phần mềm Audicity ta thực hiện: Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Audicity trên màn hình nền hoặc Chọn Start → Program file → Audicity

→ Đáp án D


Câu 2:

Thao tác chỉnh sửa âm thanh đơn giản bằng phần mềm Audicity:

Xem đáp án

Thao tác chỉnh sửa âm thanh đơn giản bằng phần mềm Audicity: Nghe lại, đánh dấu một đoạn âm thanh, làm to, nhỏ âm lượng hoặc tắt âm thanh của từng rãnh, xóa, cắt, dán đoạn âm thanh.

→ Đáp án D


Câu 3:

Trình tự cắt, sao chép âm thanh là

1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

2- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

3 - Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến.

4- Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).

Xem đáp án

Trình tự cắt, sao chép âm thanh là:

+ Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

+ Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).

+ Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến

+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V

→ Đáp án A


Câu 4:

Để nối hai clip liền nhau ta thực hiện:

Xem đáp án

Nối hai clip liền nhau trên rãnh:

- Cách 1: Khi 2 clip nằm sát nhau trên rãnh, dùng chuột nháy vào vạch giữa chúng để nối lại.

- Cách 2: Sử dụng công cụ chọn, đánh dấu đoạn âm thanh chứa vị trí tách, sau đó thực hiện lệnh: Edit → Clip Boundaries → Join (Ctrl + J).

→ Đáp án D


Câu 5:

Để xuất kết quả âm thanh ta chọn:

Xem đáp án

Xuất kết quả tệp âm thanh ta chọn File → Export Audio, cửa sổ ghi tệp xuất hiện lựa chọn tên tệp kết quả và kiểu, dạng tệp âm thanh, sau đo nháy nút Save.

→ Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận