Câu hỏi:

11/05/2020 6,091

Thao tác chỉnh sửa âm thanh đơn giản bằng phần mềm Audicity:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thao tác chỉnh sửa âm thanh đơn giản bằng phần mềm Audicity: Nghe lại, đánh dấu một đoạn âm thanh, làm to, nhỏ âm lượng hoặc tắt âm thanh của từng rãnh, xóa, cắt, dán đoạn âm thanh.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu trong quá trình làm việc, chỉnh lí, thiết kế với phần mềm Audacity thì làm việc với tệp âm thanh có dạng:

Xem đáp án » 11/05/2020 7,844

Câu 2:

Để nối hai clip liền nhau ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 5,171

Câu 3:

Để xuất kết quả âm thanh ta chọn:

Xem đáp án » 11/05/2020 5,131

Câu 4:

Mỗi dự án âm thanh gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 5,083

Câu 5:

Trình tự cắt, sao chép âm thanh là

1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

2- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

3 - Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến.

4- Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).

Xem đáp án » 11/05/2020 4,872

Câu 6:

Để tách rãnh âm thanh tại một vị trí thành hai clip ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 4,566

Bình luận


Bình luận