Câu hỏi:

11/05/2020 5,231

Để nối hai clip liền nhau ta thực hiện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nối hai clip liền nhau trên rãnh:

- Cách 1: Khi 2 clip nằm sát nhau trên rãnh, dùng chuột nháy vào vạch giữa chúng để nối lại.

- Cách 2: Sử dụng công cụ chọn, đánh dấu đoạn âm thanh chứa vị trí tách, sau đó thực hiện lệnh: Edit → Clip Boundaries → Join (Ctrl + J).

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu trong quá trình làm việc, chỉnh lí, thiết kế với phần mềm Audacity thì làm việc với tệp âm thanh có dạng:

Xem đáp án » 11/05/2020 7,974

Câu 2:

Thao tác chỉnh sửa âm thanh đơn giản bằng phần mềm Audicity:

Xem đáp án » 11/05/2020 6,203

Câu 3:

Để xuất kết quả âm thanh ta chọn:

Xem đáp án » 11/05/2020 5,214

Câu 4:

Mỗi dự án âm thanh gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 5,155

Câu 5:

Trình tự cắt, sao chép âm thanh là

1- Đánh dấu đoạn âm thanh muốn cắt hoặc sao chép.

2- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

3 - Nháy chuột tại vị trí muốn chuyển đến.

4- Nhấn phím Ctrl + C (sao chép), hoặc Ctrl + X (Cắt).

Xem đáp án » 11/05/2020 4,979

Câu 6:

Để tách rãnh âm thanh tại một vị trí thành hai clip ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 4,628

Bình luận


Bình luận