Câu hỏi:

11/05/2020 14,117

Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các sản phẩm đa phương tiện được tạo bằng máy tính có thể là phần mềm, tập tin, hoặc hệ thống các phần mềm và thiết bị như trang web, bài trình chiếu, từ điển bách khoa đa phương tiện.

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,450

Câu 2:

Hãy chọn câu trả lời sai. Đa phương tiện có những ưu điểm và hạn chế nào sau:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,293

Câu 3:

Hãy chọn câu trả lời sai trong các câu sau:

Xem đáp án » 11/05/2020 7,703

Câu 4:

Hãy chọn câu trả lời sai. Ưu điểm của ảnh động là:

Xem đáp án » 11/05/2020 7,467

Câu 5:

Hãy chọn câu đúng. Các sản phẩm đa phương tiện được tạo bằng máy tính có thể là phần mềm, tập tin, hoặc hệ thống các phần mềm và thiết bị như:

Xem đáp án » 11/05/2020 6,825

Câu 6:

Hãy chọn câu sai trong các câu dưới đây:

Xem đáp án » 11/05/2020 6,365

Bình luận


Bình luận