Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 12 (có đáp án): Thông tin đa phương tiện

  • 1559 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình để tạo cảm giác chuyển động.

→ Đáp án A


Câu 2:

Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện

Xem đáp án

Các sản phẩm đa phương tiện được tạo bằng máy tính có thể là phần mềm, tập tin, hoặc hệ thống các phần mềm và thiết bị như trang web, bài trình chiếu, từ điển bách khoa đa phương tiện.

→ Đáp án B


Câu 3:

Hãy chọn câu trả lời sai. Đa phương tiện có những ưu điểm và hạn chế nào sau:

Xem đáp án

Đa phương tiện giúp hiểu thông tin đầy đủ và nhanh hơn, đồng thời thu hút sự chú ý của người khác. Nó thích hợp việc sử dụng máy tính, tivi, máy chiếu phim, máy nghe nhạc.

→ Đáp án B


Câu 4:

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện:

Xem đáp án

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gồm văn bản, hình ảnh, ảnh động, âm thanh, phim (đoạn phim), các tương tác

→ Đáp án D


Câu 5:

Hãy chọn câu trả lời sai trong các câu sau:

Xem đáp án

Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình . Ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật không phải là ảnh động vì nó chỉ có một cảnh (một ảnh)

→ Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận