Câu hỏi:

11/05/2020 6,261

Hãy chọn câu sai trong các câu dưới đây:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ảnh động là sự kết hợp và thể hiện nhiều ảnh tĩnh trong những khoảng thời gian ngắn

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện

Xem đáp án » 11/05/2020 14,013

Câu 2:

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,343

Câu 3:

Hãy chọn câu trả lời sai. Đa phương tiện có những ưu điểm và hạn chế nào sau:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,222

Câu 4:

Hãy chọn câu trả lời sai trong các câu sau:

Xem đáp án » 11/05/2020 7,650

Câu 5:

Hãy chọn câu trả lời sai. Ưu điểm của ảnh động là:

Xem đáp án » 11/05/2020 7,406

Câu 6:

Hãy chọn câu đúng. Các sản phẩm đa phương tiện được tạo bằng máy tính có thể là phần mềm, tập tin, hoặc hệ thống các phần mềm và thiết bị như:

Xem đáp án » 11/05/2020 6,756

Bình luận


Bình luận