Câu hỏi:

11/05/2020 9,293

Hãy chọn câu trả lời sai. Đa phương tiện có những ưu điểm và hạn chế nào sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đa phương tiện giúp hiểu thông tin đầy đủ và nhanh hơn, đồng thời thu hút sự chú ý của người khác. Nó thích hợp việc sử dụng máy tính, tivi, máy chiếu phim, máy nghe nhạc.

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện

Xem đáp án » 11/05/2020 14,116

Câu 2:

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,450

Câu 3:

Hãy chọn câu trả lời sai trong các câu sau:

Xem đáp án » 11/05/2020 7,703

Câu 4:

Hãy chọn câu trả lời sai. Ưu điểm của ảnh động là:

Xem đáp án » 11/05/2020 7,467

Câu 5:

Hãy chọn câu đúng. Các sản phẩm đa phương tiện được tạo bằng máy tính có thể là phần mềm, tập tin, hoặc hệ thống các phần mềm và thiết bị như:

Xem đáp án » 11/05/2020 6,825

Câu 6:

Hãy chọn câu sai trong các câu dưới đây:

Xem đáp án » 11/05/2020 6,365

Bình luận


Bình luận