Câu hỏi:

11/05/2020 7,413

Hãy chọn câu trả lời sai. Ưu điểm của ảnh động là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ưu điểm của ảnh động là: thu hút sự chú ý của người xem, giúp mô tả chuyển động khó diễn đạt băng lời và truyền đạt thông tin hiệu quả, phù hợp để quảng cáo trên Internet. Hiện nay có nhiều phần mềm hỗ trợ tạo ảnh động chuyên nghiệp rất dễ cho việc tạo ảnh dộng.

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện

Xem đáp án » 11/05/2020 14,024

Câu 2:

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,355

Câu 3:

Hãy chọn câu trả lời sai. Đa phương tiện có những ưu điểm và hạn chế nào sau:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,231

Câu 4:

Hãy chọn câu trả lời sai trong các câu sau:

Xem đáp án » 11/05/2020 7,652

Câu 5:

Hãy chọn câu đúng. Các sản phẩm đa phương tiện được tạo bằng máy tính có thể là phần mềm, tập tin, hoặc hệ thống các phần mềm và thiết bị như:

Xem đáp án » 11/05/2020 6,760

Câu 6:

Hãy chọn câu sai trong các câu dưới đây:

Xem đáp án » 11/05/2020 6,268

Bình luận


Bình luận