Câu hỏi:

11/05/2020 9,442

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên hấp dẫn, sinh động và thu hút sự chú ý. Nhưng cần lưu ý rằng sử dụng quá nhiều hiệu ứng có thể không giúp đạt mục đích mà có thể gây ra tác dụng ngược.Vì vậy sử dụng hiệu ứng động hợp lí là một điều quan trọng.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

Xem đáp án » 11/05/2020 17,679

Câu 2:

Thao tác chọn File -> Close dùng để

Xem đáp án » 11/05/2020 17,476

Câu 3:

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?

Xem đáp án » 11/05/2020 17,004

Câu 4:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án » 11/05/2020 15,480

Câu 5:

Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

Xem đáp án » 11/05/2020 11,097

Câu 6:

Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ:

Xem đáp án » 11/05/2020 11,060

Bình luận


Bình luận