Câu hỏi:

11/05/2020 9,154

Để tạo hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu ta thực hiện theo trình tự nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để tạo hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu ta thực hiện mở bảng chọn Slide Show → Animation Schemes… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

Xem đáp án » 11/05/2020 17,502

Câu 2:

Thao tác chọn File -> Close dùng để

Xem đáp án » 11/05/2020 17,162

Câu 3:

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?

Xem đáp án » 11/05/2020 16,868

Câu 4:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án » 11/05/2020 15,211

Câu 5:

Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ:

Xem đáp án » 11/05/2020 10,948

Câu 6:

Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

Xem đáp án » 11/05/2020 10,755

Câu 7:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,346

Bình luận


Bình luận