Câu hỏi:

11/05/2020 15,223

Chọn phát biểu sai:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu, Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ hoặc tất cả các slide trong bài trình diễn. Vì vậy có thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho các dối tượng trong slide tùy ý.

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

Xem đáp án » 11/05/2020 17,503

Câu 2:

Thao tác chọn File -> Close dùng để

Xem đáp án » 11/05/2020 17,162

Câu 3:

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?

Xem đáp án » 11/05/2020 16,868

Câu 4:

Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ:

Xem đáp án » 11/05/2020 10,948

Câu 5:

Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

Xem đáp án » 11/05/2020 10,755

Câu 6:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,348

Bình luận


Bình luận