Câu hỏi:

11/05/2020 17,506

Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn các trang cần tạo, chọn Slide Show → Slide Transition và nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác chọn File -> Close dùng để

Xem đáp án » 11/05/2020 17,165

Câu 2:

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?

Xem đáp án » 11/05/2020 16,872

Câu 3:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án » 11/05/2020 15,230

Câu 4:

Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ:

Xem đáp án » 11/05/2020 10,950

Câu 5:

Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

Xem đáp án » 11/05/2020 10,759

Câu 6:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,350

Bình luận


Bình luận