Câu hỏi:

11/05/2020 18,030

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học như tung những hình ảnh, phim đồi trị lên mạng, xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của tập thể nào đó, sao chép bản quyền không hợp pháp, lây lan virus qua mạng…

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tin học và máy tính ngày nay đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển?

Xem đáp án » 11/05/2020 25,797

Câu 2:

Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của?

Xem đáp án » 11/05/2020 15,914

Câu 3:

Quốc hội đã ban hành một số điều luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng năm nào:

Xem đáp án » 11/05/2020 15,164

Câu 4:

Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là?

Xem đáp án » 11/05/2020 14,713

Câu 5:

Tác động của tin học đối với xã hội là:

Xem đáp án » 11/05/2020 13,453

Câu 6:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 11/05/2020 13,072

Bình luận


Bình luận