Câu hỏi:

11/05/2020 15,906

Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tri thức (là nền kinh tế mà trong đó tri thức là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần xã hội).

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tin học và máy tính ngày nay đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển?

Xem đáp án » 11/05/2020 25,786

Câu 2:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án » 11/05/2020 18,022

Câu 3:

Quốc hội đã ban hành một số điều luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng năm nào:

Xem đáp án » 11/05/2020 15,155

Câu 4:

Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là?

Xem đáp án » 11/05/2020 14,698

Câu 5:

Tác động của tin học đối với xã hội là:

Xem đáp án » 11/05/2020 13,446

Câu 6:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 11/05/2020 13,060

Bình luận


Bình luận