Câu hỏi:

11/05/2020 25,876

Tin học và máy tính ngày nay đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tin học và máy tính ngày nay đã trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế và xã hội.

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án » 11/05/2020 18,110

Câu 2:

Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của?

Xem đáp án » 11/05/2020 15,996

Câu 3:

Quốc hội đã ban hành một số điều luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng năm nào:

Xem đáp án » 11/05/2020 15,240

Câu 4:

Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là?

Xem đáp án » 11/05/2020 14,795

Câu 5:

Tác động của tin học đối với xã hội là:

Xem đáp án » 11/05/2020 13,517

Câu 6:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 11/05/2020 13,131

Bình luận


Bình luận