Câu hỏi:

11/05/2020 14,711

Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là xã hội tin học hóa ( là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của hệ thống tin học, mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia).

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tin học và máy tính ngày nay đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển?

Xem đáp án » 11/05/2020 25,794

Câu 2:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án » 11/05/2020 18,029

Câu 3:

Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của?

Xem đáp án » 11/05/2020 15,911

Câu 4:

Quốc hội đã ban hành một số điều luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng năm nào:

Xem đáp án » 11/05/2020 15,164

Câu 5:

Tác động của tin học đối với xã hội là:

Xem đáp án » 11/05/2020 13,451

Câu 6:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 11/05/2020 13,071

Bình luận


Bình luận