Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 6 (có đáp án): Tin học và xã hội

  • 1937 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Những khó khăn gì khi Tin học phát triển:

Xem đáp án

Những khó khăn khi tin học phát triển là mất nhiều thời gian để học hỏi tìm hiểu, kinh tế khác nhau nên việc áp dụng tin học còn hạn chế, lợi dụng Internet để thực hiện những hành vi xấu.

→ Đáp án D


Câu 2:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học như tung những hình ảnh, phim đồi trị lên mạng, xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của tập thể nào đó, sao chép bản quyền không hợp pháp, lây lan virus qua mạng…

→ Đáp án D


Câu 3:

Tin học và máy tính ngày nay đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển?

Xem đáp án

Tin học và máy tính ngày nay đã trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế và xã hội.

→ Đáp án C


Câu 4:

Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của?

Xem đáp án

Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tri thức (là nền kinh tế mà trong đó tri thức là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần xã hội).

→ Đáp án C


Câu 5:

Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là?

Xem đáp án

Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là xã hội tin học hóa ( là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của hệ thống tin học, mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia).

→ Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận