Câu hỏi:

11/05/2020 10,481

Những khó khăn gì khi Tin học phát triển:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những khó khăn khi tin học phát triển là mất nhiều thời gian để học hỏi tìm hiểu, kinh tế khác nhau nên việc áp dụng tin học còn hạn chế, lợi dụng Internet để thực hiện những hành vi xấu.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tin học và máy tính ngày nay đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển?

Xem đáp án » 11/05/2020 25,811

Câu 2:

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

Xem đáp án » 11/05/2020 18,049

Câu 3:

Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của?

Xem đáp án » 11/05/2020 15,922

Câu 4:

Quốc hội đã ban hành một số điều luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng năm nào:

Xem đáp án » 11/05/2020 15,176

Câu 5:

Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là?

Xem đáp án » 11/05/2020 14,725

Câu 6:

Tác động của tin học đối với xã hội là:

Xem đáp án » 11/05/2020 13,463

Câu 7:

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học:

Xem đáp án » 11/05/2020 13,081

Bình luận


Bình luận