Câu hỏi:

11/05/2020 4,869

Virus máy tính là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Virus máy tính là một chương trình hay đoạn chương trình có khả năng tự nhân bản hay sao chép chính nó từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng khác mỗi khi đối tượng bị lây nhiễm (vật mang virus) được kích hoạt. Vật mang virus có thể là tệp chương trình, văn bản, bộ nhớ hay một số thiết bị máy tính (đĩa cứng, đĩa mềm, thiết bị Flash…).

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các chương trình nào không phải là chương trình diệt virus?

Xem đáp án » 11/05/2020 76,797

Câu 2:

Yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn thông tin máy tính là:

Xem đáp án » 11/05/2020 59,672

Câu 3:

Để phòng tránh virus, bảo vệ dữ liệu, nguyên tắc chung cơ bản nhất là:

Xem đáp án » 11/05/2020 34,866

Câu 4:

Loại file nào có thể phát tán được virus.

Xem đáp án » 11/05/2020 32,715

Câu 5:

Bảo vệ thông tin máy tính là đảm bảo sao cho các tệp được lưu trong máy tính?

Xem đáp án » 11/05/2020 27,198

Câu 6:

Để phòng tránh virus, chúng ta nên tuân thủ thực hiện đúng việc nào sau đây?

Xem đáp án » 11/05/2020 21,194

Câu 7:

Vật mang virus có thể là gì?

Xem đáp án » 11/05/2020 10,146

Bình luận


Bình luận