Câu hỏi:

18/09/2019 901

Cho các chất sau: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và etyl propionat (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng của nhiệt độ sôi là ?

Trả lời:

Đáp án C

Etyl propionat là hợp chất không chứ liên kết hidro là chất có nhiệt độ sôi thấp nhất → nhiệt độ sôi của T < X, Y, Z

Do có nhóm CO hút e trong phân tử nên X, Y có độ bền liên kết hidro lớn hơn trong ancol Z → nhiệt độ sôi của Z < X, Y

Do MX > MY → nên nhiệt độ sôi của X>Y

Thứ tự nhiệt độ sôi của các chất là T< Z< Y< X.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

Xem đáp án » 18/09/2019 19,300

Câu 2:

Cho sơ đồ chuyển hoá:

Triolein +H2du(Ni,to) X NaOH,to Y HCl Z 

Tên của Z là

Xem đáp án » 18/09/2019 13,085

Câu 3:

Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2 muối và ancol etylic. Chất X là

Xem đáp án » 18/09/2019 6,659

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án » 18/09/2019 5,466

Câu 5:

Este X có các đặc điểm sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:

Xem đáp án » 18/09/2019 4,272

Câu 6:

Phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 18/09/2019 4,054

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »