Câu hỏi:

21/05/2020 145

Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức cấu tạo của ba muối là

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun sôi a gam một triglixerit (X) với dung dịch KOH đến khi phản ứng hoàn toàn được 0,92 gam glixerol và hỗn hợp Y gồm m gam muối của axit oleic với 3,18 gam muối của axit linoleic (C17H31COOH). Giá trị của m là

Xem đáp án » 21/05/2020 4,804

Câu 2:

Chất nào sau đây có phân tử khối lớn nhất?

Xem đáp án » 21/05/2020 1,093

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 21/05/2020 1,015

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án » 21/05/2020 1,006

Câu 5:

Triolein không phản ứng với chất nào sau đây? 

Xem đáp án » 21/05/2020 923

Câu 6:

Để sản xuất xà phòng người ta đun nóng axit béo với dung dịch NaOH. Tính khối lượng glixerol thu được trong quá trình xà phòng hóa 2,225 kg tristearin có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH (coi như phản ứng này xảy ra hoàn toàn)?

Xem đáp án » 21/05/2020 714

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »