Câu hỏi:

21/05/2020 255

Thuỷ phân este X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Oxi  hoá Y tạo ra sản phẩm là Z. Chất X không thể là

Trả lời:

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH cho sản phẩm là 1 muối hữu cơ và 2 ancol ?

Xem đáp án » 21/05/2020 2,425

Câu 2:

Chất nào sau đây khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ?

Xem đáp án » 21/05/2020 1,277

Câu 3:

Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có CTPT C3H6O2 có thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với kim loại Na là 

Xem đáp án » 21/05/2020 952

Câu 4:

Este nào sau đây khi bị thủy phân cho ra một muối duy nhất và một ancol

Xem đáp án » 21/05/2020 685

Câu 5:

Hai chất hữu cơ X và Y đều có khối lượng phân tử bằng 60. Chất X có khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3 Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. CTCT của X và Y lần lượt là

Xem đáp án » 21/05/2020 384

Câu 6:

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Xem đáp án » 21/05/2020 381

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »