Câu hỏi:

22/05/2020 1,929

Một amin đơn chức bậc một có 23,73% nitơ về khối lượng, số đồng phân cấu tạo có thể có của amin này là

Trả lời:

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong phân tử anilin bằng

Xem đáp án » 22/05/2020 4,307

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 750 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y đi qua dung dịch H2SO4 đặc (dư). Thể tích khí còn lại là 350 ml. Các thể tích khí và hơi đo cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon đó là

Xem đáp án » 22/05/2020 3,404

Câu 3:

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 1,344 lít khí CO20,224 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức của X là

Xem đáp án » 22/05/2020 681

Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai ?

Xem đáp án » 22/05/2020 388

Câu 5:

Số đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N là

Xem đáp án » 22/05/2020 269

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »