Câu hỏi:

22/05/2020 3,309

Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 750 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y đi qua dung dịch H2SO4 đặc (dư). Thể tích khí còn lại là 350 ml. Các thể tích khí và hơi đo cùng điều kiện. Hai hiđrocacbon đó là

Trả lời:

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong phân tử anilin bằng

Xem đáp án » 22/05/2020 4,150

Câu 2:

Một amin đơn chức bậc một có 23,73% nitơ về khối lượng, số đồng phân cấu tạo có thể có của amin này là

Xem đáp án » 22/05/2020 1,864

Câu 3:

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 1,344 lít khí CO20,224 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức của X là

Xem đáp án » 22/05/2020 649

Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai ?

Xem đáp án » 22/05/2020 378

Câu 5:

Số đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N là

Xem đáp án » 22/05/2020 268

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »