Câu hỏi:

20/09/2019 20,090

Cuộc phát kiến địa lí đầu tiên được tiến hành vào thời gian nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B

Giải thích: Cuộc phát kiến địa lý đầu tiên do B. Đi-a-xơ tiến hành vào năm 1478 (thế kỉ XV).

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cuộc phát kiến địa lí của thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?    

Xem đáp án » 20/09/2019 39,611

Câu 2:

Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 35,113

Câu 3:

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế và xã hội ở châu Âu như thế nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 32,292

Câu 4:

Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?     

Xem đáp án » 20/09/2019 30,235

Câu 5:

Giai cấp tư sản được hình thành từ những thành phần nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 25,645

Câu 6:

Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 24,673

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK