Câu hỏi:

20/09/2019 25,178

Giai cấp tư sản được hình thành từ những thành phần nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: Các chủ xưởng, chủ đồn điền và những thương nhân giàu có dần dần trở thành giai cấp tư sản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cuộc phát kiến địa lí của thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?    

Xem đáp án » 20/09/2019 39,347

Câu 2:

Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 34,868

Câu 3:

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế và xã hội ở châu Âu như thế nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 31,947

Câu 4:

Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?     

Xem đáp án » 20/09/2019 29,891

Câu 5:

Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 24,238

Câu 6:

Cuộc phát kiến địa lí đầu tiên được tiến hành vào thời gian nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 19,754

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK