Câu hỏi:

20/09/2019 32,298

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế và xã hội ở châu Âu như thế nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích:

- Về kinh tế: chủ xưởng, chủ đồn điền thuê nhân công làm việc để làm giàu cho mình → Hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Về giai cấp:

   + Các chủ xưởng, chủ đồn điền, những thương nhân giàu có mở rộng kinh doanh→ trở nên giàu có → giai cấp tư sản.

   + Người làm thuê trở thành giai cấp vô sản.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cuộc phát kiến địa lí của thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?    

Xem đáp án » 20/09/2019 39,613

Câu 2:

Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 35,120

Câu 3:

Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?     

Xem đáp án » 20/09/2019 30,241

Câu 4:

Giai cấp tư sản được hình thành từ những thành phần nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 25,659

Câu 5:

Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 24,673

Câu 6:

Cuộc phát kiến địa lí đầu tiên được tiến hành vào thời gian nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 20,096

Bình luận


Bình luận

Bích Phượng Nguyễn
13:40 - 24/10/2019

Các cuôvj phát kiến địa lí đã mang lại giàu có cho tầng lớp nào

TÀI LIỆU VIP VIETJACK