Câu hỏi:

20/09/2019 24,673

Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là:     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích:

- Các chủ xưởng, chủ đồn điền, thương nhân mở rộng kinh doanh, sản xuất với quy mô lớn. Họ trở nên giàu có, dần dần trở thành giai cấp tư sản.

- Người làm thuê trở thành giai cấp vô sản.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cuộc phát kiến địa lí của thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?    

Xem đáp án » 20/09/2019 39,611

Câu 2:

Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 35,113

Câu 3:

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế và xã hội ở châu Âu như thế nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 32,292

Câu 4:

Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?     

Xem đáp án » 20/09/2019 30,235

Câu 5:

Giai cấp tư sản được hình thành từ những thành phần nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 25,645

Câu 6:

Cuộc phát kiến địa lí đầu tiên được tiến hành vào thời gian nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 20,088

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK