Câu hỏi:

20/09/2019 29,891

Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Từ giữa thế kỉ XV, do yêu cầu phát triển của sản xuất nên các quý tộc, thương nhân châu Âu cần rất nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới. Họ muốn tìm những con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông. Vì vậy, từ cuối thế kỉ XV, nhiều quý tộc, thương nhân châu Âu đã thực hiện các cuộc phát kiến địa lí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cuộc phát kiến địa lí của thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?    

Xem đáp án » 20/09/2019 39,347

Câu 2:

Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 34,868

Câu 3:

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế và xã hội ở châu Âu như thế nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 31,947

Câu 4:

Giai cấp tư sản được hình thành từ những thành phần nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 25,177

Câu 5:

Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 24,238

Câu 6:

Cuộc phát kiến địa lí đầu tiên được tiến hành vào thời gian nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 19,754

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK