Câu hỏi:

20/09/2019 18,903

Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thế kỉ XIV - XVII, bắt đầu từ nước Ý rồi lan nhanh sang các nước Tây Âu khác và trở thành một trào lưu rộng lớn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?   

Xem đáp án » 20/09/2019 24,483

Câu 2:

Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta thường gọi là:

Xem đáp án » 20/09/2019 20,275

Câu 3:

Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng?     

Xem đáp án » 20/09/2019 19,977

Câu 4:

Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 17,626

Câu 5:

Quê hương của Phong trào Văn hóa Phục hưng là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 12,956

Câu 6:

Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 11,096

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK