Câu hỏi:

20/09/2019 12,956

Quê hương của Phong trào Văn hóa Phục hưng là:     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích:

- Phong trào Văn hóa Phục hưng bắt đầu từ nước Ý (Italia) rồi lan nhanh sang các nước Tây Âu khác và trở thành một trào lưu rộng lớn.

Do từ thế kỉ XIV, I-ta-li-a có nền kinh tế hàng hóa phát triển, có đời sống đô thị phồn thịnh với những thành thị tự do, quan hệ tư bản chủ nghĩa chiếm địa vị thống trị. Hơn nữa I-ta-li-a là quê hương của văn minh Hi Lạp- Rô ma. Ở đây vẫn còn bảo lưu được nhiều giá trị của nền văn minh này.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?   

Xem đáp án » 20/09/2019 24,483

Câu 2:

Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta thường gọi là:

Xem đáp án » 20/09/2019 20,275

Câu 3:

Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng?     

Xem đáp án » 20/09/2019 19,977

Câu 4:

Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 18,902

Câu 5:

Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 17,626

Câu 6:

Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 11,096

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK