Câu hỏi:

20/09/2019 24,487

Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?   

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng:

   + Lên án Giáo hội Ki-tô.

   + Đả phá trật tự xã hội phong kiến.

   + Đề cao giá trị con người.

   + Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta thường gọi là:

Xem đáp án » 20/09/2019 20,278

Câu 2:

Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng?     

Xem đáp án » 20/09/2019 19,980

Câu 3:

Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 18,907

Câu 4:

Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 17,628

Câu 5:

Quê hương của Phong trào Văn hóa Phục hưng là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 12,958

Câu 6:

Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 11,096

Bình luận


Bình luận

Noob Channel
20:30 - 10/12/2021

ngu

TÀI LIỆU VIP VIETJACK